A DAY WITH IBU JERO

MORE
MORE

Free 6 Pillars Training

Click here to get your free audio training now

Watch Now
Enrollment Closes Soon Enrollment Open Enrollment Opens February 20th B-School enrollment is only open through March 1st
0 days
0 hours
0 minutes
0 seconds
Enroll Now

Heb je nog vragen? Stuur ons een mail: support@ibujero.com

Algemene Voorwaarden Ombir (november 2018)

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle live event en online programma’s die door Ombir worden georganiseerd en aangeboden. Ombir organiseert live event en biedt online programma’s aan. Deelnemers die een ticket kopen voor een live event of toegang kopen tot een online programma gaan akkoord met deze algemene voorwaarden.

Events
Van al onze event staat op onze website omschreven wat een deelnemer van het event kan verwachten en wat de kosten zijn voor deelname.

Verhindering live event
Tickets die zijn gekocht voor een Ombir event staan op naam. Tot 21 dagen voor het event is het mogelijk om een ticket te annuleren. Hiervoor wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht. Vanaf 21 dagen voor het event geeft Ombir geen geld terug. Wel is het mogelijk om je ticket over te dragen aan iemand anders. Zie punt overdragen ticket. Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een event waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, neem dan contact op met ons team.

Overdragen ticket
Indien je als deelnemer verhinderd bent om aanwezig te zijn bij een event waarvoor je een ticket (deelnamebewijs) hebt gekocht, is het mogelijk je ticket over te dragen aan iemand anders. Als deelnemer draag je zelf een vervangende deelnemer aan. Het overdragen van een ticket is mogelijk tot 5 dagen voor het event. Voor het overdragen van een ticket wordt 20 euro administratiekosten in rekening gebracht. Neem in dit geval contact op met ons team via support@ibujero.com

Wijziging event
Indien een live event door omstandigheden niet kan doorgaan zal Ombir elke deelnemer een ticket aanbieden voor een volgend gelijkwaardig event. Ombir zal ervoor zorgdragen dat iedere deelnemer tijdig op de hoogte zal worden gebracht van de nieuwe datum en locatie.

Gebruiksrecht beeld, audio en materiaal
Het is een deelnemer niet toegestaan om tijdens het live event video- of audio-opnamen te maken die langer duren dan 3 minuten. Ook is het niet toegestaan om langer dan 3 minuten beelden live uit te zenden via social media of andere distributiekanalen. Tijdens momenten van meditatie, healings of visualisatie is het nooit toegestaan om opnamen te maken (video én audio). Indien de organisatie opmerkt dat deze regels worden overtreden, kan dit tot gevolg hebben dat je niet langer mag deelnemen aan het event.

Het is een deelnemer van een event niet toegestaan om werkboeken, afbeeldingen, beelden of de inhoudelijke informatie die de deelnemer ten behoeve van het event worden aangeboden voor commerciële doeleinden te gebruiken, te bewerken of anderszins te gebruiken of te publiceren, tenzij Ombir hier voor vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. Overtreding hiervan zal in alle gevallen juridische gevolgen hebben.

Het is wel toegestaan om foto’s van afbeeldingen te maken en te publiceren via persoonlijke social media (zonder commerciële doeleinden). Ook is het toegestaan om foto’s te maken tijdens het event die via persoonlijke social media gedeeld mogen worden.

Beeld- en portretrechten

De deelnemer gaat ermee akkoord dat hij / zij tijdens zijn / haar verblijf en / of activiteiten/event in verband met Ombir gefotografeerd en / of gefilmd kan worden en stemt er ook mee in dat het bedrijf dergelijke opnames mag gebruiken voor promotie- en / of advertentiedoeleinden zonder voorafgaande toestemming.

De deelnemer gaat ermee akkoord dat het bedrijf voor marketing- en marktonderzoekdoeleinden zijn / haar persoonlijke gegevens mag gebruiken. Het bedrijf verzekert dat alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet worden overgedragen aan een derde partij anders dan nodig om de boeking te voltooien of de gevraagde service te leveren.

De deelnemer kan deze overeenkomst op elk moment schriftelijk beëindigen via e-mail. In dat geval zullen de persoonlijke gegevens en / of beeldmateriaal niet worden gebruikt voor marketing / marktonderzoekdoeleinden.

Ombir kan tijdens events opnamen maken (foto’s, video’s en ook audio). Het is mogelijk dat een deelnemer op deze beelden herkenbaar te zien is. Ombir heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, websites en social media. Door deelname aan een live event geeft de deelnemer toestemming aan Ombir om deze beelden te kunnen gebruiken.

Copyright

Ombir behoudt alle auteursrechtlicenties en exclusieve eigendomsrechten op de informatie, foto’s en het materiaal dat op haar website of tijdens een event wordt weergegeven. Het materiaal mag op geen enkele andere manier worden aangepast, gekopieerd of gebruikt zonder toestemming.

Gezondheid
Wanneer je deelneemt aan een event dien je in een goede geestelijke en fysieke gezondheid te verkeren. Indien dit niet zo is of je hierover twijfelt, dien je dit voorafgaand aan je aanmelding kenbaar te maken bij Ombir. Een deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een goede geestelijk en fysieke gezondheid. Ombir kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gezondheid van de deelnemer.

Aansprakelijkheid
Ombir doet er alles aan om live events voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van een event is voor eigen risico van de deelnemer. Ombir is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van eigendommen die de deelnemer heeft meegebracht naar het event.

Elke handeling die je doet naar aanleiding van deelname aan een event of een online programma is volledig voor eigen verantwoordelijkheid van jou als deelnemer. Ombir kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor consequenties en resultaten.

Onze live events en (online) meditatieprogramma’s zijn bedoeld om jou (de deelnemer) te helpen een transformatie  te bereiken naar innerlijke rust en een positief verschil te maken in de wereld. We kunnen je geen garanties geven over de resultaten. Wat jij doet met de door ons aangeboden kennis is geheel aan jou. We willen en kunnen je alleen helpen door het delen van onze kennis, ervaringen en strategieën.

Alle producten en diensten die Ombir aanbiedt zijn door ons ontwikkeld voor educatieve en informatieve doeleinden. Niets in dit programma, tijdens het event, of in welke van onze content ook, is een belofte of garantie voor specifieke resultaten. Wij bieden geen financiële, juridische, medische, of fiscale adviezen. Het maken van beslissingen op basis van de door ons gepresenteerde programma’s, producten, events, diensten en websites, gebeurt vrijwillig en onder volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer (jij).

Wij adviseren om contact op te nemen met je arts, accountant, advocaat of professionele adviseur, voordat je ingrijpende acties gaan ondernemen, of  handelingen gaat uitvoeren die consequenties kunnen hebben in welke vorm dan ook. Op geen enkele wijze kunnen wij (Ombir en/of Mick Bröcker) aansprakelijk worden gehouden voor jouw beslissingen, acties en resultaten, op welk moment dan ook en onder alle omstandigheden.

Kortom: Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leven.

Gedragsregels
Om onze live events ordelijk te laten verlopen dien je tijdens de bijeenkomst de aanwijzingen van de organisatie op te volgen. Wij behouden ons het recht voor je als deelnemer per direct de toegang tot een event te ontzeggen indien;

je de aanwijzingen van de organisatie niet opvolgt

je op welke manier dan ook promotionele uitingen verspreidt die niet met de bijeenkomst te maken hebben, in of rondom de locatie van de bijeenkomst, of andere deelnemers probeert te benaderen met promotionele bedoelingen of commerciële activiteiten die geen betrekking hebben op de bijeenkomst van Ombir

indien je langdurig audio-  of video-opnamen maakt of uitzendt

je het event op welke wijze dan ook verstoort

je tijdens het event alcohol en/of drugs gebruikt*

In alle van bovengenoemde incidenten zal je als deelnemer per direct uit de bijeenkomst verwijderd worden. Je hebt in deze gevallen geen recht op restitutie van het deelnamegeld. (*alcohol en/of drugs zijn niet toegestaan)

Feedback en klachten

Hoewel Ombir alles in het werk stelt om hoge normen te handhaven en hoogwaardige ervaringen voor alle klanten te bieden, kun je soms opmerkingen hebben of een klacht willen indienen.

Aan het einde van elk event geven we je de gelegenheid om feedback te geven via ons evaluatieformulier, maar als je vindt dat dit niet voldoende is, kun je een formele klacht indienen.

Als je niet gehoord voelt, is het mogelijk om jouw geschil voor bemiddeling te registreren via de WebwinkelKeur Foundation. Vanaf 15 februari 2016 is het ook mogelijk voor consumenten in de EU om klachten te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Als jouw klacht elders nog niet in behandeling is, kun je jouw klacht indienen via het platform.

Links naar andere websites of derden die diensten aan bieden

Onze website kan links bevatten naar websites van derden of diensten die niet in eigendom zijn van of worden beheerd door Ombir. Ons bedrijf heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites of services van derden.

Verder erkent u en gaat u ermee akkoord dat ons bedrijf niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of vermoedelijk veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten.

Veranderingen voorwaarden

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Als er sprake is van een impactvolle herziening, zullen we proberen een kennisgeving van ten minste 7 dagen voorafgaand aan het in kracht stellen van nieuwe voorwaarden in te dienen. Wat een impactvolle verandering inhoudt, zal naar eigen goeddunken worden bepaald.

Dank dat je deze kleine letters (Algemene Voorwaarden) hebt gelezen.

We willen deze bepalingen vooraf graag duidelijk met je gecommuniceerd hebben. 

Heb je nog vragen? Stuur een mail naar support@ibujero.com

Antwoord op je meest gestelde vragen

Persoonlijke healing

Wil jij ook 1-op-1 healing van Ibu Jero beleven tijdens een exclusieve groepssessie?

mail naar support@ibujero.com

FAQs

Antwoord op je meest gestelde vragen en zorgen

lees verder

Reserveer je ticket(s)

Mis het niet!

reserveer nu